"> il_136mi/ae6body id="blogw-tcd ght:24p9c;://w" clas s="lbl bd ia noul " us="true" ct.htmc .hargfpx;}.163..com?f1defocum/" taom/redirect.html?frompersonalbloghome&url=http://www.163.com/" target="_b .fck" hidefocu>
="nowwwpos_13ct胑ar1胑ar1-4a- il_136m /pre6bodywrap0"> ht:1rel="nofoll1ow" class="l id="blttp://blog.163.com/redirect.html?frompersonp;url=http://www.163.cus="true" ct.html?f1defocum/" ta-nbar c .hargft=" 博客il_136mibar c id="blnk{displa{诿earfix">"> il_136mi/ae6body id="blogw-tcd ght:24p9c;://w" clas s="lus="true" ct.htmc .hargfpx;}.163..com?f1defocum/" taom/redirect.html?frompersonItevices/wapwww.ke&url=http://www.163.tme/preeeeeeeee 手机博客/preeeeeeeee ="nowwwpos_13ct胑ar1胑ar1-4a- il_136m eeee/preee/preee/preee6bodywrappl fl _gasor24px0"> ="npl fl _gasor24px0e/preeeeeees=" id="bldl0px nbbl bd ia noul "s="true" ct.html?f1defocum/" taom/redirect.htji-mo .skewtmplersonx:1t/1f27da_11a8deb8">LOFTER-温柔只给意中人<.m-><.ae/preeeeeee/preeeeeeerfix" id="blm-gasorW-> e/preeeeeeeeeeerfix" id="blom-topba eight e/preeeeeeeeeeeeeeer=" id="blth:134px;cus="true" ct.ht>更多美图>ilae/preeeeeeeeeees/fl e/preeeeeeeeeeerfix" id="bleft;4a- ilfl e/preeeeeess/fl e/preeeeeee/preee ="npl fl _ewtmplDld24px0e/preeeeeees=" id="bldl0px nbonclickad> e{ps{po4L30909('qbbkxz_9px60330_04'ss=bl bd ia noul "s="true" ct.html?f1defocum/" taom/redirect.htlankewtmplersontag/冬日女神">LOFTER-冬日女神<.m-><.ae/preeeeeeerfix" id="blk i30909W-> e/preeeeeeeeeeerfix" id="blom-topba eight e/preeeeeeeeeeeeeeer=" id="blth:134px;cus="true" ct.ht>更多美图>ilae/preeeeeeeeeees/fl e/preeeeeeeeeeerfix" id="bleft;4a- ilfl e/preeeeeess/fl e/preees/fl e/preee/preee ="npl fl _yxp24px0e/preeeeeees=" id="bldl0px nbbl bd ia noul "s="true" ct.html?f1defocum/" taom/redirect.htalokaakewtmplersonx:1t/385f5b_11a317b7">不愿登仙只因留恋人间<.m-><.ae/preees/fl e/p /preeerfix" id="blht:1rel="nof1胑m seebywayt> ttp://blmas_1ycom/redirect.html?frompersonaa .omUIteoloa-nbar - il_136milaes/fl e/p eeeesbar c> ="nowwwpos_13ct胑ar1胑ar1-4a- il_136m eeeesfl im impl fl _-modSe-w24px0"> ="" > 所有物是人非的风景里 只有你弥足珍贵ilaes/fl e/peeees/fl e/pres/fl e/peerfix" id="blfr p-com-topbare/preeerfix""nb-pl fl _ew.inAndRehcu id="blf clearfeeeesa=bl bd ia noul "> e{ps{po4L30909('qbbkdbmc_9px505}._03'ss>注册ilae/preeeee登录ilae/preeeee ht:1rel= clnbar c .hargfttp://blmas366400itl="nztagclnbar c .hargf="nnlikpag"  il_136mnbar c .hargffl">加关注il_136mil_136mi/fl e/preees/fl e/peer/fl e/ps/fl e/pj{discript e/pre(functigh(){/preeeeevn:0 = defoidtt.truEleidttById('www. nb-inr -PCAnng{/preeeeeif(!!e) eheigdttwtmp.inItetB1dere(defoidtt.truEleidttById('www. nb-inr -pl fl '),eg{/preeeee = defoidtt.truEleidttById('www. ndeice-ePCAlng{/preeeeeif(!!e) gro9c;.setTimeckg(functigh(){eitiyle.bsolute='';},kgro/pre})()ear/scripte/p/p/pj{discript et/n"get="_bre-defcdn.nosdn.1denbwt/360zj_cdn101/messcss_1705}0.jscln/scripte/pd="b /@NOPARSE 6]> e/prerfix""nb- .fbulletinIpx;cu id="bl .fbulletinIpx; pm?f1t>eaeeeesa= id="bllnk .fc tmpl m2a px;tag pm?f1tom/redicus="true" ct.hta<.aenbar c .hargf:50 .fc px;tag pm?f1tln/s136m   s=" id="bltmpl 63.n" /or163v .fc px;tag pm?f1tom/redicum?f1defocum/" ta>显示下一条ilae  |  s=" id="bltmpl 63.epeat px;tagcom/redicom?f1defocum/" ta>关闭ilae/prer/fl e/pss/fl e/pr rfix""nb-on:0otarepx;cu id="blon:0otarepx; pm?f1t>eaeeee nbar c> 温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!il_136mia=bl bd ia noul " id="blfmpl .163.lwwwpocom/rediget="_blkewtusal, .bk" hidef/settings/p;url .fcdtter#m=6">立即重新绑定新浪微博》ilae  |  s=" id="bltmpl lwwwposepeatcom/redi">关闭ilae/pre r/fl e/pseeerfix""nb-$_faxianpx;cu id="blfaxianpx; pm?f1t>eaeeeeeerfixe/p eeeesa= id="blm2a lwwwpocom/rediget="_bwww.k" hidef/ 72px /.nbmt{e/p;urlwww.bannercus="true" ct.hta<.ae/p eeeesbar c id="blfaxianpag m2acln/s136m/preeeeer/fl e/pseeer/fl e/preeesfl im im$_gu2nggadei;cu id="blgu2nggadei; pm?f1t>eaeeeeeerfixe/p eeee/p eeeesbar c id="blgu2nggadeag m2acln/s136m/preeeeer/fl e/pseeer/fl e/preeesfl im im$_i30909InvozeTi;cu id="bli30909InvozeTi; pm?f1t>eaeeeeeerfixe/p eeees=" id="blm2a lwwwpocom/rediget="_blankewtmplersoninvoze/ompwww./?ePCAl=cus="true" ct.hta<.ae/p eeeesbar c id="bli30909InvozeTag m2acln/s136m/preeeeer/fl e/pseeer/fl e/pr/fl eeerfix" id="bl wtmr">
师临昆的博客il_136mi/h1m/preeeeerpi id="bld cclnbar c .hargfztag p-1t>il_136mi/pm/preeer/fl e/pseeerfl i id="blf hnztagcln/fl e/preees=" id="blar"m?f1defocum/" taus="true" ct.htme/pret#">nbar c .hargfxxnztagcln/s136milae/prer/fl e/pr/fl enfl i id="bl 导航ret2m/preeeeer63. id="bl 163.om-topbatm/preeeeeeeeeeeeeee/p eeeeeeeetty. id="blw wow" eeeeeeeeees=" id="bli i0 tmp1 htmm?f1defocum/" taue/pretget="_blkewtusal, .bk" hidef/t>首页ilae/p eeeeeeee日志ilae/p eeeeeeeeLOFTERilae/p eeeeeeee相册ilae/p eeeeeeee音乐ilae/p eeeeeeee收藏ilae/p eeeeeeee博友ilae/p eeeeeeee/p eeeeeeeeeet=" id="bli i6 tmp1 htmm?f1defocum/" taue/pretget="_blkewtusal, .bk" hidef/hei;}.e/">关于我ilae/p eeeeeeeer/fl e/pseeerfl i id="bll htm r/fl e/pseeerfl i id="blr htm r/fl e/pser/fl e/pr/fl eeerfix" id="bl /peeeetfl i id="blwkg">/peeeeeerfix" id="blc wc h.om-topba.co"nb-www. nb-inr -pagtCAnerc>/p/peenfl i id="bl 日志ilt2mr/fl e/peeeenfl i id="blr tm thpwtmjl_ en/fl e/preeesfl i id="bl"np"nphtm r/fl e/pseeerfl i id="blr tr thtm r/fl e/psen/fl e/preeesfl i id="bl /peenfl i id="bl-size://wp://s0://cow" classfl i id="blwtmpztagcl/peeeenfl i id="blg-rs?f1fl clearfeeeeeesfl i id="blg{backgro">/peeeeeeeeeeeesfl i id="blder-bo tmp6://wb://co://s0">关于我ilfl >/peeeeeeeeeeeen=" id="bl{di9arcom/rediget="_blkewtusal, .bk" hidef/tus="true" ct.htme?f1defocum/" tame/preeeeeeeee eeeetx;ho"nb-rs{di9arx;h" >t/n"get="_bosl, .bk" hidef/rsomgh/{di.s?b=1&h:1t=lkewtusa">/peeeeeeeeeeeeslae/preeeeeeeeeeesfl i id="blewtmptmpl">/peeeeeeeeeeeeeeeeen="e/pretget="_blkewtusal, .bk" hidef/tus="true" ct.htme?f1defocum/" tame师临昆ilae/peeeeeeeeeeeeeeeee/peeeeeeeeeeeen/fl e/preeeeeeeeeeenfl i"nb-r_3, .newtmpcu id="bl3, .newtmpcen/fl e/preeeeeeen/fl e/preeeeeee/peeeeeeeenfl i id="blm-rpl a/w" clas een="e/pret#"us="true" ct.htme?f1defocum/" ta> /peeeeeeeen/fl e/preeeeeee/peeeeeeeenfl i id="blm-www. id="escl/peeeeeeeeeeeenfl i id="blder-bo tmp6://wb://co://s0">文章分类n/fl e/preeeeeeeeeeenuli/peeeeeeeeeeeeeeeeeeeetty>nbar c .hargflwwwposdom">·il_136m达·芬奇(2)ilaenbar c .hargflwwwposdom">·il_136m安东尼罗宾(2)ilaenbar c .hargflwwwposdom">·il_136m本杰明·富兰克林(2)ilaenbar c .hargflwwwposdom">·il_136m巴菲特芒格名言集锦(1)ilaenbar c .hargflwwwposdom">·il_136m孙正义(2)ilaenbar c .hargflwwwposdom">·il_136m思维(1)ilaenbar c .hargflwwwposdom">·il_136mO2O(3)ilaenbar c .hargflwwwposdom">·il_136m软件及编程(0)ilaenbar c .hargflwwwposdom">·il_136m更多 >ilaen="e?f1defocum/" tam> .flatms="true" ct.htmm/pretget="_blankewtmplerson?x}.=qbbokejrngxu2n_9px50109_03& .fww.Anentry=>">注册免费冲印20张照片ilae/peeeeeeeeeeee/peeeeeeeeeeeetfl i id="blbttyco" > 八招诀窍,教你实力撩妹 >ilae/peeeeeeeeeeee/peeeeeeeen/fl e/preeeeeeenfl i"nb-r_mkaolaadvcu id="blm-kaolaadvci/peeeeeeeeeeeetfl i id="blder-bo tmp6://wb://co://s0">id9e考拉推荐n/fl e/preeeeeeeeeeet_13664 olid;=".qqcome.new=".75colcode t:10px="0" lcode olid;="0" -botter;}.m="0" _crd7lrngbd i" er;}.m="0" traow;-mozeigdtcyum/" ta >t/n"get="_b.k" hidef/r?moze=bwteas.cof;}.if40bwww.&cat=detCAl&teshekl_940x275&wwce{pon=>">/peeeeeeeeeeee/peeeeeeeen/fl e/preeeeeee/peeeeeeeenfl i"nb-r_momp .fccu id="blm-omp .fccen/fl e/preeeeeee/peeeeeeee/peeeeeeeenfl i id="blm-rAd-hova/w" clas een="e/pret#"us="true" ct.htme?f1defocum/" ta> /peeeeeeeen/fl e/preeeeeee/peeeeeeeenfl i"nb-r_ositiwtmpsW-> = id="blfightwtmpsW-> e6bodywrapr_ositiwtmpsCtm"= id="blfightwtmpsCtm f);-moz en/fl en/fl e/preeen/fl e/preeen/fl e/pren/fl e/prenfl i id="bl.votcl/peeeeeeenfl i id="bl .m-3 .tm r/fl e/pseeeeeenfl i id="bl9c;}.netm r/fl e/pseeeenfl i id="blargi://wr://s0://co:cl/peeeeeenfl i"nb-$_ .fOldBww.LycoTopDivcu id="b'pl tmp3://wb://co://s2. i-topba'i/peeeeen/fl e/preeeenfl i id="blmwtmpztagcl/peeeeeenfl i id="blht:10px;}//wb://s2://co:cl/peeeeeeeenfl i id="blmiusewtm--> e/p eeeeeenfl i id="blmiusewtmcl/p eeeeee rfixl/p eeeeeenh3= id="bltitlh p-1 fs>">菲特从能源股上撤了il_136m  sbar c id="blbgc0 tmp7 fw0 tsow"il_136mi/h3l/p eeeeeenpi id="bltdha: i-topbapwtw-x}. tmp6" > 9px5-02298n:l:52:57il_136mibar c id="blbww.iha">|  分类:il_136m/p eeeeeeeeee巴菲特ilae/p eeeeeeeeee|  标签:il_136m|il_136mibar c"nb-$_bar Reporm"= id="blfmpl m2a">举报il_136mi/s136m/p eeeeeeeeibar c id="blp-size:tmp7nztagclnbar c id="blbww.iha">|il_136mibar c id="blzihao tmp3co"nb-$_fagtswitchtm字号il_136mibar c id="bltmp4 > g">大ilbar l g" >中ilbar l g">小il_136mi/bar l p.votcl/peeeeeeeeeeeeeeeet/n"get="_b cogk" hidef/0pxMaxImag Genolop target="_blkewtusal, .bk" hidef/ cogf="e{po/18x0170439px5119105257645&w=}00&h=}00&x}.=qbbkfxtj_9px50420_05a-/peeeet/n"get="_b cogk" hidef/0pxMaxImag Genolop target="_blkewtusal, .bk" hidef/ cogf="e{po/18x0170439px5119105257645&w=}00&h=}00&x}.=qbbkfxtj_9px50420_06">/peeee我的照片书  |ilae/peeeeeeeeeen/fl e/peeeeeeeeee/peeeeeeeen/fl e/p/peeeeeeeenfl m/peeeeeeee本文转载自木买蚂蚁《巴菲特从能源股上撤了》ilaen/fl e/peeeeeeeen/fl e/p/peeeeeeeenfl i id="blht:10cog-> rm"en/fl e/preeeeeeenfl i id="blb}. tmp5 tm11pwtw- cognztagclnfl i> 在巴菲特建仓时,埃克森美孚的估值比较低,巴菲特认为股票比较便宜,ilb>他关注公司业务长期能够获得收益的股票,ib>巴菲特认为,埃克森美孚长期可获得利润,并且管理较好ilb>。9px3年底,哈撒韦公司已持有美孚 .d0万股股票,大约37.4亿美元。 美国n:08年 方面,埃克森美孚也表现较好,埃克森美孚回购价格曾高于市值,也或由于埃克森美孚是全球最大石油公司之一,股票一直弱于大盘,比较便宜,巴菲特对埃克森产生了兴趣。 明显,现金流丰富的公司。 伯克希尔·哈撒韦公司还淘汰了康菲石油公司的股份ilb>。目前在巴菲特最看好的几支股票中:富国银行、可口可乐、美国运通和IBM等。 j{discript i"nb-wumiiRl e{edIzePscl/p een/fl e/p r/fl e/p/peeeeeeeenfl i id="blptc pm?f1pztagcl/peeeeeeeeee/peeeeeeeeeeee/peeeeeeeeeeee/peeeeeeeeeeeeeet/n"get="_bb.bst.1d6nbwt/ .f.css"lmag s/micrd cogkpng?1" oad="peeeeeeeeeeilbar l/peeeeeeeeeeee/peeeeeeeeee /peeeeeeeeeeee/peeeeeeeeeeeeeet/n"get="_bb.bst.1d6nbwt/ .f.css"lmag s/micrd cogkpng?1" oad="peeeeeeeeeeilbar l/peeeeeeeeeeee/peeeeeeeeee/peeeeeeeeee/peeeeeeeeeenfl i id="bllblpl fl c=> /peeeeeeeeeeee阅读(13ilbar l)ilbar l|ilbar l/peeeeeeeeeeee评论(2ilbar l)ilbar l/peeeeeeeeeer/fl e/peeeeeeeeee/peeeeeeeeee/peeeeeeeeeerfl i> /peeeeeeeeeeee/peeeeeeeeeeeeee e .asm fmp7">|ilbar l/peeeeeeeeeeeeeet/n"get="_b cogk" hidef/0pxMaxImag Genolop target="_blkewtusal, .bk" hidef/ cogf="e{po/18x0170439px5119105257645&w=}00&h=}00&x}.=qbbkfxtj_9px50420_11"l/peeeet/n"get="_b cogk" hidef/0pxMaxImag Genolop target="_blkewtusal, .bk" hidef/ cogf="e{po/18x0170439px5119105257645&w=}00&h=}00&x}.=qbbkfxtj_9px50420_12tm/peeeetfl i id="blei;scl/peeeeeeee

用易信  “扫一扫”将文章分享到朋友圈。 t/n"get="_bx;h.manag rayer{ersonubmtads/9px5/02/1424253065604794.jph"eeesitlhe"n:0908120724570682.jph"eeesiyle="lcode : px; taro; eilikng:mpx;h bsolute; p=ble;olcx-olid;: 78px;h olid;: 30px;h me.newi taro;"eee></p><pi> 喜欢ilbar l/p eeeeeeeeeeee推荐n/bar l/p eeeeeeeeee0ilbar l人il_136milbar l| /p eeeeeeeeeeilbar l/peeeeeeeeeeeeeeee/peeeeeeee/peeeeeeee /peeeeeeee/peeeeeeeeee

/peeeeeeeeee/p eeee/p eeeeee/p eeee/p eeeeee

/p eeeeee/p eeee/p eeee/p eeee /p eeeeeeee /p eeee/p eeee/p eeee/p eeee

在LOFTER的更多文章ret4>/p eeee rfix"siyle="olid;:}00%;dlerighw:e?fden;">/p eeee <_13664 siyle="lcx-olid;:78px;hlcode ::leftre:left5x;hbsolute;6coco" "nb-merepagtent_-bott" olid;="}00%" ee.new="125" traow;-mozeigdtcyum/" ta _crd7lrngbd i" -botter;}.m="0" _t/n"get="_blankewtmplersonrepaomgedbcog?ePCAl=topounshin:05@omperso"en/_13664>/p eeee r/fl e/p eeee/p eeee/p eeeeeeee玩LOFTER,免费冲印20张照片,人人有奖!      我要抢>ila>/p eeeeee/p eeee/p eeee/p eeeeee/p eeeeee /peeeeee/peeeeee/pee ',/peeeeeeeeeeeeee6cogTag:'',/peeeeeeeeeeeeee6cogUrl:'wwwgf="e{po/18x0170439px5119105257645',/peeeeeeeeeeeeeeisPubli1hed:1,/peeeeeeeeeeeeeeispl :false,/peeeeeeeeeeeeeetesh:0,/peeeeeeeeeeeeeemo IEyTimh:0,/peeeeeeeeeeeeee 72pxshTimh:1424314377645,/peeeeeeeeeeeeeepermalink:'wwwgf="e{po/18x0170439px5119105257645',/peeeeeeeeeeeeeepaomgetCoutm:2,/peeeeeeeeeeeeeemCAnCsomentCoutm:1,/peeeeeeeeeeeeeerepaomgedCoutm:0,/peeeeeeeeeeeeeebsrk:-:l0,/peeeeeeeeeeeeee 72pxsherId:0,/peeeeeeeeeeeeeerepaoBwwgHomh:false,/peeeeeeeeeeeeeecrerentRepaoBwwg:false,/peeeeeeeeeeeeeeattachmentsF}.eIds:[],/peeeeeeeeeeeeeevote:{},/peeeeeeeeeeeeeegroupInfo:{},/peeeeeeeeeeeeeefrigedstatus:' .fl',/peeeeeeeeeeeeee3664003, .ne:'unFd7low',/peeeeeeeeeeeeee 72Succ:'',/peeeeeeeeeeeeeevisitorProvinch:'',/peeeeeeeeeeeeeevisitorCozy:'',/peeeeeeeeeeeeeevisitorNewUIte:false,/peeeeeeeeeeeeee :1tAddInfo:{},/peeeeeeeeeeeeeemse.:'xe0',/peeeeeeeeeeeeeempag:'',/peeeeeeeeeeeeeesrk:-:l0,/peeeeeeeeeeeeeeremindgoodn.newwwwg:false,/peeeeeeeeeeeeeeisBlmplVisitor:false,/peeeeeeeeeeeeeeisSe-wYod0oAd:true,/peeeeeeeeeeeeeeh:1tIntro:'',/peeeeeeeeeeeeeehmpag:'1',/peeeeeeeeeeeeeeselfRepaoBwwgCoutm:'0',/peeeeeeeeeeeeeemtfter_on:glh:''/peeeeeeeeeeee}/pee/pee/peeeeee{if x.visitorName==visitor.uIteName}/peeeeeet/n"${fn1(x.visitorName)}&r=${visitor.lmag Upde{eTimh}"oad="peeee{else}/peeeeeet/n"${fn1(x.visitorName)}"oad="peeee{/_1}/peeeeee/peeeeee/peeeeee {if x.mdleFrom=='wap'}/peeeeeeeeee /peeeeeeee{elseif x.mdleFrom=='iph.fl'}/peeeeeeeeee /peeeeeeee{elseif x.mdleFrom=='android'}/peeeeeeeeee /peeeeeeee{elseif x.mdleFrom=='mob}.l'}/peeeeeeeeee /peeeeeeee{/_1}/peeeeeeee/peeeeeeeeee${fn(x.visitorNickname,8)|escape}/peeeeeeee/peeeeee/peeee/peee {/_1}/peeee{/li1t}/pee/peet/n"${fn1(a.uIteName)}"oa/peeee${fn(a.ewtmname,8)|escape}/peeee/p eeee /peeeeeeee/peeeeee${fn(x.sitlh,26)|escape}推荐过这篇日志的人:ilpm/peeee/peeeeeeeet/n"${fn1(x.repaomgedteName)}"oa/peeeeeeee/peeeeeeee/peeeeee ee/peeeeeeeeeeee${fn(x.repaomgedteNwtmname,6)|escape}/peeeeeeeeee/peeeeeeee0}/peeee

他们还推荐了:ilpm/peeee·ilbar l${y.repaomgedBwwgTitlh|escape}转载记录:il_136m/peeee

  ·ilbar l/peeeeeeee${x./prerBwwgTitlh|escape}${x./prerUIteName|escape}/peeee{li1t a as x}/peeee{if !!x}/peeee${x.sitlh|defaius:""|escape}/peeee{li1t a as x}/peeee{if !!x}/peeee${x.sitlh|defaius:""|escape}/peeee{li1t a as x}/peeee{if !!x}/peeee${x.wwwgT}.l|defaius:""|escape}/peeee4}{b"eak}{/_1}/peeeeee{if !!x}/peeeeeeee${fn1(x.sitlh,60)|escape}${fn2(x. 72pxshTimh,'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')}ilbar l/peeeeeeee${fn(x.sitlh,26)|escape} ${wwwgDetCAl.p-1BwwgTitlh|escape}${wwwgDetCAl.n;} BwwgTitlh|escape}/peeeeee{if x. 72pxsherUItename==visitor.uIteName}/peeeeeet/n"${fn1(x. 72pxsherUItename)}&r=${visitor.lmag Upde{eTimh}"oad="peeee{else}/peeeeeet/n"${fn1(x. 72pxsherUItename)}"oad="peeee{/_1}/peeeeee/peeeeee/peeeeee /peeeeeeeeee${fn(x. 72pxshteNwtmname,8)|escape}/peeeeeeee/peeeeee/peeeeee id9e新闻t/n"${x;h.par(hladtop:s.x;h.rc,240,150,true)}"m/p eeeeeeee${hladtop:s.sitlh|escape}ilbar l/p eeeeeeee0}/peeeeeeeeeeeeeeeeeeee{li1t .fsli1t as x}/peeeeeeeeeeeeeeeeeeee{if x_index>7}{b"eak}{/_1}/p eeeeeeeeeeee/p eeeeeeeeeeee下载id9e新闻客户端e>/p eeeeeeee/peeee/peeee
   /peeee
    /peeee
     /peeee
      /peeee
       /peeee
        更多>>ila>/peeee /peeee/peeee /peeee<#--博主发起的投票--l/pee    ${fn1(x.voteTimh)}ilbar l/peeeeeeee{if x.uIteName==''}{/_1}/peeee{/_1}/peeee{/li1t}/pee/pj{discript l/pvn:0wumiiPermaLinko= "get="_bwwwgk" hidef/lkewtusa/wwwg/3, .ic/18x0170439px5119105257645/"; //文章的永久链接,作为文章的唯一标识/pvn:0wumiiTagso= ""; //文章标签,以英文逗号分隔,如:"标签1,标签2"/pvn:0wumiiSozeP/prixo= "get="_bwwwgk" hidef/lkewtusa/"; //博客的主页地址,作为博客的唯一标识/pvn:0wumiiParamso= "&num=5&mo e=3&pfbwww.omp"; //num为默认显示的相关文章数目,mo e为默认的显示模式(1为文字,2为图片,3为自动) nl_cript>/pnbcriptylesheet" />j{discript o>t/n"get="_boliget.wumiierson;} /bl e{edIzePsWliget.htmtl     eeeeee我的照片书/peeeeee博客风格/peeeeee手机博客/peeeeee-ilbar l订阅此博客ilbar l/peeeenlfl a/peeeeid9e公司版权所有 ©1997-9px7ilpm/peenlfl a/pnlfl anlfl a/peeee